Små tubefluer

Jeg binder masse små fluer i størrelser under 6cm, vanligvis mellom 4-2cm. Lager også flere hitch fluer.

Jeg bruker ofte selv  3cm fluer i Gaula i lav vanstand fiske. Apehår, revhår, tanuki, geit,  eller ekorn i hovedvinge.

TTT Frødin tungsten system i flere av dem.

Fisekgaranti flue blå TM.

Trykk  på bilder.

Ta kontakt.